Deel

Gras

Compenseer uitspoeling vroege kali-gift

​​​​Op zandgronden spoelt k​ali gemakkelijk uit. Een vroege bemesting – tot half maart – moet hiervoor worden gecorrigeerd.

Het kalium-advies voor de eerste grassnede wordt bepaald op basis van direct beschikbaar kalium én de kalium die is gebufferd in het klei-humuscomplex. Vooral op (humusarme) zandgronden spoelt kali door neerslag makkelijk uit.

Verliespercentages
De hoeveelheid neerslag van het moment van bemesten tot aan het begin van de grasgroei bepaalt hoe groot deze uitspoeling is (zie tabel). Tot half maart moet u daarom de adviesgift corrigeren op basis van de in de tabel weergegeven het verliespercentages.
Vanaf half maart is geen correctie meer nodig. Dan is het verlies (bij een normaal neerslagpatroon) verweven in het advies voor de eerste snede.

Uitspoelingsverliezen van kali op grasland (zand- en dalgrond)
Tijdstip van toedieningHoeveelheid neerslag tot half maartVerlies %
Half februarica. 5020
Half januarica. 10530
Half decemberca. 17045
Half novemberca. 23045

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting