Deel

Strooien

Gebruik strooitabellen

Raadplegen strooitabel
Een juist afgestelde kunstmeststrooier is belangrijk om een goed strooibeeld te krijgen. Voor het juist afstellen van de strooier moet de strooitabel geraadpleegd worden.
De strooitabellen zijn te vinden op de websites van de strooierfabrikant. Daarnaast hebben bijna alle strooierfabrikanten een applicatie. Deze applicatie kan geraadpleegd worden om de strooitabellen snel op te zoeken. De strooitabellen die in boekjes bij de strooier geleverd worden zijn zelden up-to-date. Dit komt doordat fysieke eigenschappen van meststoffen in de loop der jaren veranderen en de strooitabellen hierop niet aangepast zijn.

Informatie strooitabel
De strooitabel geeft informatie over de afstelling van de strooier die nodig is om bij een bepaalde rijsnelheid een bepaalde gift te realiseren. De gewenste gift in kilogram per hectare moet dan ook voor het strooien bekend zijn. Ook moet de gewenste werkbreedte en de te strooien meststof vooraf bekend te zijn. Welke gegevens er verder worden gevraagd bij het zoeken van de juiste strooitabel is afhankelijk van het merk strooier.
Een strooitabel bevat de volgende informatie die belangrijk is bij het afstellen van de strooier:

 • Schoeptype;
 • Instelling doseerschuif;
 • Stand van de schoepen;
 • Hoek van de strooier;
 • Rijsnelheid;
 • Toerental aftakas;
 • Gift per hectare.

Gebruik strooitabel
Een strooitabel kan op twee manieren worden ingevuld. Bij de eerste manier wordt de te strooien meststof (merk en type) ingevuld. Op deze manier zijn de eigenschappen van de meststof al bekend. Dit betekent dat de strooierfabrikant reeds testen heeft uitgevoerd met deze meststof en de juiste afstelling hierop heeft gebaseerd. Deze is dan te vinden in de strooitabel.
Echter kunnen er afwijkingen zijn tussen de minerale meststoffen waarmee de strooitabel is samengesteld en de geleverde meststof. Bij het afstellen van de strooier is daarom niet alleen de soort maar ook de kwaliteit van de meststof een aandachtspunt. Het is daarom belangrijk dat u ook kijkt naar de verhouding van de korrels en niet alleen naar de naam van het granulaat.

Een tweede manier om de juiste strooitabel te vinden is door de fysieke eigenschappen van de meststof te gebruiken. De fysieke eigenschappen fractieverdeling, hardheid en stortgewicht zijn hierbij het belangrijkste. Op deze manier kan er voor vrijwel elke meststof de juiste strooitabel gevonden worden.
Indien er bij grote werkbreedte geen tabel te vinden is na het invoeren van de fysieke eigenschappen, komt dit doordat de werkgrootte te breed is. Het strooien van de meststof op deze breedte zou grote afwijkingen in het strooibeeld als gevolg hebben, omdat de meststof hiervoor niet de gewenste eigenschappen heeft.

Het kan voorkomen dat van de gebruikte meststof nog geen strooitabel beschikbaar is. Dit komt doordat de meststof nieuw is en er nog geen testen mee zijn uitgevoerd. Daarom kan de afstelling van de strooier soms problemen geven bij het gebruik van nieuwe meststoffen.

Veelgemaakte fouten
Bij het zoeken van de juiste strooitabel en het afstellen van de strooier komt men regelmatig problemen tegen. Veel gemaakte fouten bij het afstellen van een strooier zijn:

 • Het kiezen van de verkeerde strooitabel;
 • Strooier hangt niet op juiste hoogte;
 • Kunstmeststrooier hangt te ver naar voren of achteren;
 • Verkeerde aftakastoerental tijdens het strooien.

Bron:
Berg, 2013.
Roelofs, 2010.
Schriek R. v., 2012.
Smits, Strooien over het gewas vergt precisie, 2008.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting