Deel

Strooien

Blends vragen extra aandacht bij strooien en afstellen strooibeeld

​Een blend is een samenstelling van kunstmeststoffen. Het toepassen van blends is een goede aanvulling om percelen op maat te bemesten. Wel vereist het strooien extra aandacht. Een goede blend voldoet aan een aantal eisen om een juiste verdeling van alle korrels te kunnen realiseren.

OCIexacote.JPGKunstmeststoffen worden regelmatig aangeboden in de vorm van blends. U kunt ervoor kiezen om blends kant-en-klaar te kopen of om zelf kunstmeststoffen met elkaar te vermengen tot een blend. De meststoffen Nutramon en Granular3 van OCI vormen hoogwaardige componenten voor de productie van blends. Door een gelijkwaardige korrelgrootteverdeling, hardheid en soortelijk gewicht van deze kunstmeststoffen zijn homogene blends met goede strooi-eigenschappen te maken.

Pluspunten en aandachtspunten van blends 

Het gebruik van blends heeft de nodige voordelen, wel zijn er een paar aandachtspuntjes.

Voordelen

  • De nutriëntensamenstelling is af te stemmen op de gewasbehoefte;
  • Het beperken van het aantal werkgangen.

Aandachtspunten

  • Het strooien, zeker op grotere werkbreedtes, vraagt extra aandacht en afstelling;
  • Kwaliteit van de blend is sterk afhankelijk van de toegevoegde componenten en een juiste menging;
  • Toedieningstijdstip versus nutriëntenefficiency in relatie de gewasbehoefte.

Goede blend onderscheidt zich op kwaliteit

De opslag en distributie heeft een grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit van blends. Tijdens de op- en overslag hebben individuele korrels (met verschillende eigenschappen) in een blend de neiging om zich af te scheiden. Deze ontmenging treedt met name op bij blends met een grote fractionering. Een dergelijke ontmenging kan voor een grote onnauwkeurigheid zorgen in het strooibeeld. Het strooibeeld wordt bepaald door de kwaliteit van de blend en de werkbreedte. Minder breed strooien verkleint de kans op een verkeerd strooibeeld. Ontmenging vindt overigens niet alleen plaats tijdens distributie en opslag, maar ook tijdens het rijden met de kunstmeststrooier met als gevolg een onjuiste verdeling van de diverse voedingsstoffen op het perceel.

Eisen aan een blend

De belangrijkste eis aan een blend is dat de fysieke eigenschappen (dichtheid, fractieverdeling, korrelgrootte, hardheid en korrelvorm) hetzelfde zijn. Daarmee wordt ontmenging voorkomen.
Naast fysische eigenschappen zijn ook de chemische eigenschappen van de kunstmeststoffen die in een blend gebruikt worden van belang. Het moet mogelijk zijn op basis van chemische eigenschappen te kunnen mengen. Voorkom onderlinge reacties, waardoor de blend hard wordt.

Ons advies: vanuit kwaliteitsoogpunt en strooibaarheid geniet een kant-en-klare blend de voorkeur. Wilt u toch zelf een blend maken, raadpleeg dan altijd een compatibiliteitsschema voordat u kunstmesten gaat mengen! ​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting