Deel

Strooien

Temperatuur

​Bij het strooien van korrelmeststoffen hoeft u in het algemeen geen rekening te houden met de temperatuur, mits de plant droog is. Anders kan er bladverbranding ontstaan. Bladverbranding kan voorkomen worden door uitsluitend te strooien/spuiten als het gewas droog is. Dit kunt u controleren door op diverse plekken in een perceel te kijken of het gewas vochtig is.
In het algemeen dient u bij het toedienen van vloeibare meststoffen wel rekening te houden met de temperatuur. Het mag niet té warm en/of zonnig zijn, omdat hierdoor bladverbranding kan plaatsvinden.
Vloeibare meststoffen kunnen beter tegen de avond gespoten worden als de zon minder fel is.
In het voorjaar is de kans om beschadiging van het gewas als gevolg van strooien/spuiten minder groot dan later in het seizoen. Laat in de zomer en in het najaar treedt er bijna geen schade op, doordat planten dan meer afgehard zijn.

Bronnen:
AgroWeerAdvies, 2013.
Bouma, Agrometeorologisch specialist bij Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma, 2014.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting