Deel

Strooien

(Lucht)vochtigheid

​​Bij zowel het toedienen van korrelmeststoffen als vloeibare meststoffen is het belangrijk dat de plant ten allen tijde droog is. Wacht dus een aantal uur met strooien nadat het geregend heeft. Meststoffen strooien/spuiten kan bladverbranding veroorzaken. In de afbeelding is bladverbranding, veroorzaakt door het spuiten van Urean, te zien.
Wanneer u meststoffen strooit met een hoge luchtvochtigheid of bij (lichte) regen, wordt de meststof plakkerig. Hierdoor kan er kluitvorming ontstaan, met verstoppingen in de strooier als gevolg. Dit kan van grote invloed zijn op het strooibeeld. Zorg er voor dat de kunstmeststrooier is afgedekt met een afdekzeil bij een hoge luchtvochtigheid.
Met name geprillde meststoffen zijn gevoelig voor luchtvochtigheid tijdens opslag en handling. Bij een hoge vochtigheid gaan de korrels aan elkaar plakken en is de kans op kluitvorming groot. Bij het toedienen van vloeibare meststoffen moet het gewas droog zijn.

Bronnen:
Bemesting, 2013.
Bouma, Agrometeorologisch specialist bij Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma, 2014.
PPO

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting