Deel

Producten

Door de afnemende zwavel depositie vanuit de lucht is er minder zwavel voor de plant beschikbaar. Dit ontstane tekort kan worden aangevuld met OCI Ammoniumsulfaat. De zwavelzure ammoniak van OCI Agro bevat ammoniumstikstof en zwavel. De zwavel is volledige water oplosbaar en daardoor snel beschikbaar voor het gewas. De stikstof in ammoniumvorm, kan door de plant worden opgenomen, maar wordt voor een groot deel in de bodem omgezet in nitraat waardoor het trager werkt en minder makkelijk uitspoelt.

OCI Ammoniumsulfaat wordt het meeste gebruikt in de akkerbouw en op grasland voor gewassen met een grote zwavelbehoefte. Wij bieden zwavelzure ammoniak aan in drie verschillende korrelgroottes: Granular 3, Granular 2 en AS-Crystal.

Homogene korrel, beter strooiresultaat

De grootte van de korrel bepaalt de strooi-eigenschappen. Hoe groter de korrel, des te breder er gestrooid kan worden. Wij adviseren de strooier goed af te stellen. Alleen dan kunt u de optimale strooibreedtes hanteren. Granalur 3 kan gestrooid worden tot en met 36 meter. Voor de granular 2 is dit 24 meter.

Voordelen OCI Ammoniumsulfaat

 • Een kwaliteitsmeststof met zowel stikstof als zwavel
 • Een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof voor de plant
 • De zwavel is goed oplosbaar en daardoor snel en volledig beschikbaar
 • Zeer geschikt voor zwavelbehoeftige gewassen
 • Homogene korrels resulterend in een gelijkmatig strooibeeld
 • Breed strooibaar (Granular 3 tot 36 meter)
 • Gekristalliseerde korrels en daardoor niet snel breekbaar
 • Zeer geschikt als blendmeststof
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting