Deel

Producten

OCI Urean is een vloeibare meststof bestaande uit drie verschillende vormen: ureumstikstof; nitraatstikstof en ammoniumstikstof. Door deze verschillende vormen komen er op verschillende moment stikstof beschikbaar voor het gewas. De snelheid van de beschikbaarheid is mede afhankelijk van de bodemtemperatuur en de vochtvoorziening in de bodem. Bij het toedienen van de Urean is het belangrijk om rekening te houden met de weersomstandigheden in verband met vervluchtiging van ammoniak of uitspoeling van nitraat.

Voordelen Urean

  • Vloeibare meststof
  • Goed en nauwkeurig doseerbaar over het land
  • 30% stikstof in drie verschillende vormen (ureumstikstof, nitraatstikstof en ammoniumstikstof)

Waar en hoe het beste inzetbaar?

Urean kun je het beste toepassen via een landbouwspuit of een spaakwielinjecteur bij de teelt van de meest reguliere landbouwgewassen.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting