Nieuwsbrief Rundveehouderij februari 2021
Nieuwsbrief Rundveehouderij
februari 2021
NutriNorm vernieuwd!

OCI heeft haar bemestingswebsite www.NutriNorm.nl vernieuwd. De kenniswebsite is uitgebreid met actuele, praktische kennis over boden, bemesting, meststoffen en strooien. Onder het motto ‘Strooi met kennis’ geeft de website praktische informatie over bemesting voor boeren en adviseurs die de teelt willen optimaliseren. De vernieuwde website is uitermate geschikt voor zowel...

Lees verder
Voorlopig wachten is het devies

Half februari; op veel plekken liggen nog sneeuwresten en een laagje ijs op de sloten en tochten. Hoewel vanaf 16 februari het...

Lees verder
Een gezonde bodem is werk van jaren investeren en onderhouden

Neem op tijd een nieuw grondmonster voor de bouwlandanalyse. Dan zijn de analyses bekend op het moment dat er (kunst)mest kan en...

Lees verder
Werkingscoëfficiënten van stikstof in diverse organische meststoffen

Bij het opstellen van een bemestingsplan en daarbij rekening houdend met de stikstofgebruiksnormen is het handig te weten wat de werkingscoëfficiënten zijn...

Lees verder
Bodemvruchtbaarheid kleigronden: integrale beoordeling wenselijk

Bodemvruchtbaarheid is, zeker in het verleden, veelal afgeleid van de algemene bouwland bodemanalyse. Deze analyse wordt meestal vlak voor het behoeftige gewas...

Lees verder
meer op nutrinorm.nl
Uitschrijven voor deze lijst.

*|LIST:ADDRESSLINE|*
Open in mailchimp