Akkerbouw en Vollegrond februari 2023

Akkerbouw en Vollegrond
februari 2023

Vanaf 1 maart aanmelden voor fosfaatdifferentiatie

Vanaf 1 maart (t/m 15 mei) kan er weer worden aangemeld voor de fosfaatdifferentiatie. Dit kan met een beschikbaar analyserapport van maximaal 4 jaar oud. Is de monstering vóór 16 mei 2019 gedaan, dan is een nieuwe bemonstering en analyse noodzakelijk. Sinds 2022 moet deze bemonstering voor bouwland gedaan worden...

Lees verder
Nmin monster geeft info over actuele bodemvoorraad stikstof

Als er op een perceel een groenbemester heeft gestaan met een voorafgaande (drijf)mestgift, dan is het advies de komende weken een Nmin...

Lees verder
Vanggewas na mais vóór eind maart vernietigen

Het op zand- en lössgrond verplichte vanggewas in de maisstoppel dat als onderzaai of na de oogst is gezaaid, heeft als het...

Lees verder
Drijfmest uitrijden? Meld perceel tijdig aan in Mijn percelen!

Met het huidige, relatief droge, weer zijn de eerste tweedejaars plantuien al weer geplant. Bij deze vroege teelt is geen drijfmest toegepast;...

Lees verder
Aandacht voor de bufferstrook

Dit jaar is de bufferstrook een aandachtspunt. Door alle onduidelijkheid rondom GLB en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AN) is wintergraan veelal tot...

Lees verder
Wijzig uw persoonlijke gegevens | Afmelden voor deze nieuwsbrief

*|LIST:ADDRESSLINE|*
Open in mailchimp