Deel

Kunstmest

Kunstmest krijgt nu waarschijnlijk de voorkeur bij aardappeltelers

In de westelijke regio’s is er bij de start van het mestseizoen door de ontvanger voor mest betaald. Inmiddels is deze situatie veranderd naar een 0-tarief of zelfs geld toe krijgen. Doordat we inmiddels al halverwege april zitten, ligt de focus in de praktijk nu bij het zo snel mogelijk in de grond krijgen van suikerbieten en uien. Ook het poten van de aardappelen zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Door deze focus komt het uitrijden van mest in het gedrang. Mogelijk dat er op de latere aardappelpercelen nog wat wordt uitgereden, maar veel aardappeltelers zullen echter niet op organische mest willen wachten. In plaats daarvan zal gekozen worden voor een basisbemesting met kunstmest.

Als de kunstmest wordt gegeven als ureum, bijvoorbeeld Urean, dan is het belangrijk om de N niet te laten vervluchtigen. Zeker op kalkrijke kleigrond ontstaat door de relatief hoge pH snel een omzetting van de NH4-N naar NH3. Deze laatste gaat de lucht in. Het beste is om kort voor het poten (grondbewerking) de ureumhoudende meststof toe te dienen, zodat deze zo snel mogelijk kan worden ingewerkt. Om het vervluchtigen tot een minimum te beperken moet er eigenlijk per sproeispoor worden gewerkt. Bij vloeibare ureumhoudende meststoffen is het mogelijk een nitrificatieremmer toe te passen, dit verlaagt het risico op vervluchtiging. Ook NTS geeft een lager emissierisico dan Urean.

Bron: Delphy         

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting