Deel

Meststoffen

Fosfaatdifferentiatie: laat vóór 1 januari nog bemonsteren als u oude parameters wilt gebruiken

Ongeveer een jaar geleden was er veel discussie over de invoering van de combiparameters P- CaCl2 (PPAE) en PAL. Er is toen onder andere een extra overgangsjaar ingesteld en een grondanalyse was in 2021 5 jaar geldig in plaats van 4 jaar.

Voor het komende jaar mag de analyse op 15 mei, volgens de oorspronkelijke regeling, niet ouder zijn dan 4 jaar. Als het monster vóór 1 januari 2021 genomen is, mag er nog gekozen worden tussen de genoemde combiparameters en de enkelvoudige parameters Pw-getal voor bouwland of PAL voor grasland. Deze keuze is dus mogelijk tot en met de gecombineerde opgave van 2024.
Is de meest recente monstername van vóór 16 mei 2018, dan moet er sowieso een nieuw grondmonster worden genomen om gebruik te kunnen maken van de P-differentiatie in de gecombineerde opgave 15 mei 2022. Uiteraard is de P-gebruiksnorm dan alleen gebaseerd op de combiparameters.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting