Deel

Bodem

Beoordelen van de bodem

Een effectieve manier om inzicht te krijgen in de conditie van de bodem en de kwaliteit ervan te beoordelen is het graven van een profielkuil. Een profielkuil geeft een kwalitatief en samenhangend beeld van de bodem. Het vergemakkelijkt de interpretatie van andere bodemmetingen

Punten van aandacht bij de keuze van de locatie van een profielkuil:

  • Let op de gewasgroei: zoek een representatieve plek uit, homogeen of juist afwijkend
  • Graaf de kuil minimaal 20 meter uit de randen van het perceel
  • Wees alert op rijsporen: daaronder is de grond extra verdicht
  • Tijdstip in het jaar: kan op ieder moment, maar het beste beeld ontstaat in een goed ontwikkeld gewas bij redelijke vochttoestand.

In een profielkuil kunnen factoren zoals beworteling, structuur en storende lagen worden geobserveerd en beoordeeld.

Daarnaast, Bij ”Beoordelen van de bodem” komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting