Deel

Bodem

Wat is bodemleven

Bodemkwaliteit wordt beschouwd als het geïntegreerde geheel van biologische, chemische en fysische eigenschappen en processen in een bodem. Biologische bodemkwaliteit komt grotendeels neer op functionele agrobiodiversiteit. De algemeen geldende hypothese is dat een gezonde bodem een hoge functionele agrobiodiversiteit heeft. Verlies aan agrobiodiversiteit vormt een bedreiging voor veel functies van de bodem zoals gewasproductie, vorming van bodemstructuur, nutriëntenlevering en waterhuishouding.

Een kwart van de biodiversiteit op aarde bevindt zich in de bodem. In een theelepel vruchtbare grond bevinden zich méér organismen dan dat er mensen op aarde zijn.

Alle organismen in de bodem zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Die onderlinge samenhang heet een voedselweb. Net als boven de grond is het onder de grond een kwestie van eten of gegeten worden. Grofweg heeft het bodemvoedselweb een trapsgewijze opbouw.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting