Deel

Bodem

Löss- of leemgronden

Löss- of leemgronden komen vooral voor in Zuid-Limburg. Löss is geelbruin tot bruin van kleur, voelt zacht aan en plakt niet. Löss is door de wind afgezet en heeft een wat roodachtige kleur. De gronden zijn over het algemeen kalkrijk. Daarmee hebben deze bodems overwegend een diepe en open structuur die goed doorwortelbaar is. Het vochtvasthoudend vermogen en de bodemvruchtbaarheid van lössgronden zijn uitstekend. Belangrijkste aandachtspunt op deze gronden is de preventie van erosie. Ondiepe grondbewerking past bij deze gronden omdat erosie zo voorkomen kan worden.

Bronnen
Bokhorst, J. (2006). Bodem onder het landschap. Roodbont uitgeverij. Zutphen. ISBN 90-75280-94-7. 136 p.
Jongmans, A.G., M.W. van den Berg, M.P.W. Sonneveld, G. Peek en R. van den Berg van Saparoea (2012). De landschappen van Nederland; geologie, bodem, landgebruik. Wageningen Academic Publishers.
Koopmans, C.J., J. Bokhorst, C. ter Berg en N. van Eekeren (2012). Bodemsignalen. Praktijkgids voor een vruchtbare bodem. Roodbont Uitgeverij, Zutphen. 96 p.​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting