Deel

Tarwe

Zwavel nodig voor bakkwaliteit

Een regelmatig terugkerende discussie binnen de teelt van wintertarwe is of er in de bemesting zwavel moet worden meegenomen of niet? Ons advies, beslis op basis van een recente bodemanalyse en laat het zwavel leverend vermogen op het analyseformulier voor zich spreken. De ervaring leert dat binnen een gemiddeld akkerbouwbouwplan niet gauw sprake is van een zwaveltekort. Geven de analysecijfers toch aanleiding en is er geen zwavel gestrooid, dan is gezien de stand van het gewas op dit moment de beste maatregel een bespuiting met een zwavelhoudende meststof uit te voeren. Wintertarwe neemt namelijk de meeste zwavel op in de periode tussen de stengelstrekking en de bloei.

Tarwe heeft voldoende zwavel nodig voor de bakkwaliteit
Onderzoek heeft aangetoond dat een zwavelbemesting nauwelijks significante verschillen in korrelopbrengst oplevert. Wel gebruikt tarwe zwavel voor de vorming van eiwitten in de plant en daarmee is er ook een direct verband met de bakkwaliteit. Gebrek geeft een geringere korrelaanleg door achterblijvende aarvorming. Een tekort aan zwavel uit zich, net als een stikstoftekort, in het lichtgroen verkleuren van de bladeren. Onderscheidend is dat bij zwavelgebrek de jonge bladeren verkleuren en bij stikstofgebrek de ouderen. Dit komt doordat zwavel minder mobiel is in de plant.
Zwavel kan niet onbeperkt worden aangevoerd. Een overbemesting met S leidt tot een mindere opname van spoorelementen door de wintertarwe. Verder resulteert een teveel aan zwavel in calciumuitspoeling en verzuurt de bodem.

Tabel 1. Zwavelbehoefte en -afvoer diverse granen

GewasS-afvoer (kg S/ha)S-behoefte (kg S/ha)
Wintertarwe
Zomergerst
Overige granen
15-20
9-11
9-12
20-25
15
15

De zwavelbehoefte is de zwavelopname van het gewas. Dit is niet hetzelfde als de bemestingsbehoefte van het gewas! Zwavel komt voor het gewas ook beschikbaar via depositie en bodemmineralisatie.

Bron: OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting