Deel

Tarwe

Totale N-gift vóór vorming vlagblad

Na de start van diverse gewassen en de basisbemesting is er nauwelijks regen van betekenis gevallen. De op tijd gezaaide wintertarwe en wintergerst, meestal op percelen die ook minder structuurschade van de vorige oogst hebben ondervonden, groeit nog redelijk door op capillaire vocht. Vooral laat gezaaid wintergraan op de zwaardere kleigrond wil niet groeien. Wat betekent een en ander voor de bemesting?

De bovenlaag van de zwaardere kleigrond is te veel ingedroogd zodat daaruit geen vocht en nutriënten kunnen worden opgenomen. Er tekenen zich nu percelen af die, gezien de huidige droge omstandigheden en weersverwachting, geen topopbrengst zullen geven. De vuistregel is dat er gemiddeld 20-25 kg N per ton korrelopbrengst voor het tarwegewas beschikbaar moet zijn. Dit is inclusief de N uit onder andere mineralisatie.
Op de lichtere kleigrond en op de zavelgrond is de opbrengstpotentie in het algemeen nog wel aanwezig. Bij de “kunstmest” percelen is de tweede N-gift in de wintertarwe al gegeven, soms zelfs de 2e en 3e gift tegelijkertijd (bij niet-legeringsgevoelige rassen).

Als de totale N-gift nog niet is gegeven, dan is het verstandig de laatste gift in ieder geval vóór de vorming van het vlagblad te geven. Wacht niet tot het in de aar komen van de wintertarwe. Gemiddeld genomen staan de “drijfmest” percelen er redelijk goed bij. Nu de uitslagen van de mestmonsters binnenkomen kunt u de balans opmaken. Reken met 50-60% N werking uit varkensdrijfmest en 70-80% uit dunne fractie na bewerking. Houd vanwege de schrale omstandigheden tijdens het uitrijden rekening met een hogere N-vervluchtiging dan gemiddeld. Vul waar nodig de stikstof aan zodat er voldoende beschikbaar is voor de verwachte korrelopbrengst.

Door de late zaai van de zomertarwe is er vaak nog maar één gift gegeven. Geef bij dit gewas de aanvullende (laatste) N bij het strekken.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting