Deel

Tarwe

Drie tips voor sleepslangbemesting zomertarwe

Zomertarwe is in het voorjaar kwetsbaarder dan wintertarwe. Bovendien is de stikstofbehoefte van de zomervariant anders. Het uitrijden van mest in zomertarwe kent daarom specifieke aandachtspunten.

Tip 1: houd rekening met de kwetsbaarheid van zomertarwe

Zomertarwe herstelt minder snel als het wordt begraven door grond en/of mest. Ook worden de jonge plantjes gemakkelijker uit de grond getrokken. Daarom is het belangrijk dat de tarwe lang genoeg is als er wordt bemest. Houd daarbij ook rekening met oneffenheden in de bodem. U beperkt de schade als de bemestingsslangen (vrijwel) continu over het gewas kunnen glijden.

Tip 2: geef de juiste hoeveelheid

Voor een goede opbrengst is er een bemestingsrichtlijn met een gedeeld stikstofadvies: een eerste gift van 120 – Nmin (maximaal 80 bij een Nmin van 40 of lager) en een tweede gift van 50 kg. Als bij een gunstige gewasontwikkeling en goede groeiomstandigheden een opbrengst van minimaal 9 ton/ha wordt verwacht, dan mag het advies nog worden opgeplust met 30 kg als derde gift. De totale stikstofgebruiksruimte is 150 kg/ha op kleigrond (plus eventueel 20 kg als kan worden geopteerd voor stikstofdifferentiatie) en 140 kg op de overige gronden.

Hoeveel er via een organische bemesting na de eerste gift nog kan worden gegeven, hangt af van de hoogte van deze gift en de voorvrucht. Uitgaande van circa 80 kg werkzame stikstof betekent dit zo’n 25 kuub mest per hectare, uitgaande van een werkingspercentage van 60% en 4 kg stikstof per kuub mest (dunne rundveemest).

Tip 3: gun uw gewas voldoende hersteltijd

Zorg voor voldoende tijd tussen de bespuitingen voor onkruid of groeiregulatie en het uitrijden van de mest

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting