Deel

Bemesting

Stro heeft stikstof nodig om te verteren

​​Voor de vertering van stro is stikstof nodig. De benodigde hoeveelheid varieert tussen de 4 tot 14 kg N per ton stro. Ook zijn er verschillen in strosoort; haverstro bijvoorbeeld verteert makkelijker dan tarwestro.

Stro achterlaten is zeer positief voor de organische stofbalans, de bodemstructuur en het bodemleven. Profijt van deze effecten is er alleen als het stro goed verteert. Het verteringsproces wordt op gang gebracht door het stro licht in te werken (5-7 cm), zodat er contact ontstaat tussen grond en vocht. Ook vraagt de omzetting van stro extra stikstof. Wordt er na het graan een groenbemester geteeld, houd dan rekening met een totale stikstofbehoefte van 40-60 kg N/ha voor de groenbemester plus 30-50 kg N/ha voor het stro.

Verbeteren organische stofbalans
Groenbemesters groeien snel, daarom hebben ze voldoende snel opneembare stikstof nodig. Deze kan gegeven worden in de vorm van KAS of met organische mest. De organische mest mag worden uitgereden t/m 15 september, mits de groenbemester uiterlijk 15 september wordt ingezaaid.

Dunne mest of een product als mineralenconcentraat is ook geschikt, omdat deze producten voornamelijk ammonium bevatten. U kunt ook vaste mest inzetten, maar let daarbij op de hoeveelheid opneembare stikstof. Rundveemest bevat 25% opneembare N, geitenmest 30% en varkensmest 20%.
De groenbemester moet voor de mestwetgeving minimaal 8 weken blijven staan. Telt de groenbemester mee voor de vergroening, dan is de termijn 10 weken.

Bron: OCI Agro en Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting