Deel

Organische meststoffen

Stem drijfmestgift in wintertarwe af op aardappelteelt

Drijfmest over de kleiploegsnede is minder makkelijk uitvoerbaar dan op een perceel wintertarwe. Daarom wordt er verhoudingsgewijs veel meer drijfmest op wintertarwe uitgereden. Door de scherpe fosfaatgebruiksnorm, wordt het steeds belangrijker daarbij rekening te houden met de P-behoefte van aardappelen.

De eerste N-gift op wintertarwe bestaat vooral uit kunstmest. De resterende N-behoefte wordt, zodra de grond voldoende is ingedroogd, bij veel percelen gegeven in de vorm van drijfmest. Vanwege de standaard lage fosfaatgebruiksnorm van 40 kg/ha op bedrijfsniveau, kunt u hierbij het best kiezen voor P-arme drijfmest, zoals dunne mest, op wintertarwepercelen.

Aardappel meest P-behoeftig
U houdt daarmee ruimte over voor aardappelen, nog steeds het meest P-behoeftige gewas.
Als de fosfaatbeschikbaarheid van het wintertarweperceel beperkt is, dan kan met de drijfmestgift rekening worden gehouden met de aardappelteelt in het volgende jaar. Mits er nog ruimte is binnen de norm, dan is het advies om P-rijke drijfmest toe te dienen op wintertarwepercelen waar volgend jaar aardappelen staan gepland.

Optimaal benutten
Door de aangescherpte normen is het zaak de ruimte optimaal te benutten. Veel bemestingsplannen laten zien dat de praktijk niet overal meer drijfmest kan toepassen in combinatie met andere fosfaatbronnen zoals compost, vaste mest of een bodemverbeteraar. Een aanvullende mogelijkheid is te opteren voor fosfaatdifferentiatie. Afhankelijk van de klasse van het perceel, mag er meer fosfaat gebruikt worden naarmate de grondklasse lager is (zie nevenstaande tabel). Doe er waar mogelijk uw voordeel mee.


P-AL-getal
P-CaCl2-getal< 21 21 - 3031 - 4546 - 55> 55
< 0,8Arm 120kgArm 120kgArm120kgLaagLaagLaagLaag
0,8 - 1,4Arm 120kgArm 120kgArm120kgLaag80kgNeutraal70kg
1,5 - 2,4Arm 120kgArm 120kgLaag80kgNeutraal70kgRuim60kg
2,5 - 3,4Arm 120kgLaag80kgNeutraal70kgRuim60kgHoog40kg
> 3,4Laag80kgLaag80kgNeutraal70kgRuim60kgHoog40kg

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting