Deel

Overige

Sporenelementen

Sporenelementen zijn nutriënten waar weinig van nodig is. Twee voorbeelden van sporenelementen zijn mangaan (Mn) en Borium (B). Op kleigronden is er aan beiden zelden een gebrek. Dit komt bij eerder voor op de (diluviale) zandgronden. Ook op zeer lichte zavelgronden kunnen beiden beperkt voorkomen, al is B op alluviaal (zee)zand vaak wel voldoende aanwezig.

Gevoelige gewassen voor boriumgebrek zijn suikerbieten, knolselderij, maïs, broccoli, bloemkool, peulvruchten en peen. Op zandgronden wordt vaak een bodembemesting gegeven. Bij maïs wordt een B-houdende NP-meststof in de rij toegepast. Is er geen structureel B-gebrek, dan kan er ook een gewasbespuiting worden uitgevoerd.  Voor B geldt dat er ook een overmaat kan ontstaan. Dus als verzekeringspremie standaard een B-bemesting kan ook opbrengst kosten. Anderzijds kan een echt tekort al kwaliteitsverlies geven (bijv. hartrot in bieten).

Bij Mn is een gebrek vooral te verwachten als de lichte zavel- of kleigrond tevens kalkrijk is (relatief hoge pH) en uitdroogt. Ook een relatief hoog organische stof gehalte geeft eerder een Mn-gebrek. Sommige polders staan bekend dat er vrijwel jaarlijks Mn-gebrek optreedt. Mn-gebrek is in het gewas vooral in de groeitoppen te zien waarna een Mn-bladbemesting nodig is. Een voorraadbemesting heeft geen zin.

Voor de kleigronden geldt zoals gezegd dat er in het algemeen zelden een groot gebrek is aan genoemde sporenelementen, vooral als er elke 2 jaar of nog vaker dierlijke mest wordt toegepast. Bij teelten als suikerbieten die relatief lang te velde staan, hoeft een tijdelijk zichtbaar Mn-gebrek niet direct opbrengst te kosten. In het verleden bleek bijvoorbeeld al eens dat er een verschil in rasgevoeligheid is voor Mn-gebrek.

Al met al is het advies om gewassen goed te monitoren op gebreksziekten en pas bij een gebrek het betreffende nutriënt toe te dienen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting