Deel

Overige

Mangaanbemestingsadvies erwten

Planten hebben het sporenelement mangaan nodig. De opgenomen hoeveelheid is klein, maar de plant kan niet zonder. Mangaan activeert enzymen die een rol spelen bij de ademhaling, de fotosynthese (splitsing van water in waterstof en zuurstof), de celdeling en de vorming van eiwitten en bladgroen. Mangaan speelt ook een rol bij de omzetting van nitraat naar aminoverbindingen. Mangaan is weinig mobiel in de plant.

Algemeen is mangaangebrek het eerst zichtbaar in de jongste bladeren, meestal boven in het gewas. Als een bladbemesting noodzakelijk is, doe dit dan als het gewas in volle bloei staat. Dit om de aantasting kwade harten te voorkomen.

Voer alleen een bladbespuiting uit als op basis van perceelservaring ernstig en langdurig mangaangebrek word verwacht. Voer de bespuiting uit met mangaan- of mangaanhoudende meststoffen.  Is een tweede bespuiting noodzakelijk, doe dit dan aan het eind van de bloei. ​ Als de ervaring is dat een gebrek spoedig verdwijnt, dan kan een bespuiting achterwege blijven.

Beschikbaarheid van mangaan
Deze wordt zoals eerder gezegd sterk bepaald door de zuurgraad (pH) en het organische stofgehalte van de grond. Ook het vochtgehalte van de grond heeft een belangrijke invloed. Mangaangebrek komt vooral voor op gronden met een hoge pH en/of een hoog organische stofgehalte en bij aanhoudend droog weer. Bij een pH tussen 6,5 en 8 is mangaan slecht opneembaar voor de plant. Vaak zie je gebreksverschijnselen verdwijnen na beregening of een bui regen.

Mangaangebrek te voorspellen?
Op zeeklei wijst grondonderzoek uit of er potentieel mangaangebrek is te verwachten. Op dekzand- en dalgronden geeft de pH-waarde voldoende informatie.

Zeeklei:

  • Op percelen met 0-2,5% organische stof is mangaangebrek te verwachten als het mangaangehalte minder dan 60 mg/kg grond bedraagt.
  • Op percelen met meer dan 2,5% organische stof is mangaangebrek te verwachten als het mangaangehalte tussen de 60 en 100 mg/kg grond bedraagt.  

Dekzand en dalgrond:

  • pH <5,4 : geen kans op mangaangebrek
  • pH 5,4 – 6,2 : toenemende kans op mangaangebrek
  • pH >6,2 : vrijwel altijd mangaangebrek

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting