Deel

Overige

KAS geeft hoge stikstofbenutting bij winterprei

KAS geeft een hoge stikstofbenutting omdat het de mineralisatie van mest stimuleert. Dat blijkt uit twee jaar onderzoek van PRI in Wageningen. Hier is gekeken naar het effect van verschillende meststoffen op de opbrengst en kwaliteit van vroege winterprei. Dit onderzoek geeft verder aan dat alternatieve meststoffen voor kalkammonsalpeter zeker niet leiden tot een beter rendement of benutting van stikstof.
Effect van bemestingsmethode

Er zijn geen grote verschillen tussen de meststoffen. Alternatieve meststoffen voor
kalkammonsalpeter geven geen betere werking. De bemestingsmethode heeft wel een duidelijke
invloed op het effect. Dit betreft met name het tijdstip dat stikstof beschikbaar is bij de wortels
van de prei.

Effect meststofkeuze en bemestingsmethode op de opbrengst en stikstofbenutting 
Bij vroege winterprei bij gelijke stikstofbemesting
MeststofVeilbare opbrengstStikstofbenutting
Met organische mestAlleen met kunstmestMet organische mestAlleen met kunstmest
KASReferentieReferentie++
Entec-
NBS-Entec● / +● / ---● / +
Orgaplus + KAS● / -● / -
Pulstec-Cultan● / -+
Scotts (exp.)-+-
Legenda veilbare opbrengst: ● Gelijk aan KAS - Slechter dan KAS + Beter dan KAS
Legenda stikstofbenutting: ++ Hoog +Goed ● Normaal - Lager -- Aanzienlijk lager

Bron: Rapport 189, juni 2008, Bemesting in vroege winterprei – vergelijking van verschillende meststoffen, Plant Research International, Wageningen UR.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting