Deel

Maïs

Kalibemesting wisselbouw maïs

Hoeveel kalium er aan maïs moet worden gegeven is afhankelijk van de grondsoort, kalitoestand van de grond en de behoefte van de maïs. Maïs reageert beperkt op een kaligift, wel is de bodemonttrekking groot. Het basisadvies bestaat uit twee gedeelten, een gewasgericht en een bodemgericht advies. Aan beide adviezen moet worden voldaan voor een goede opbrengst.

Onderstaand het gewasgerichte, economisch optimale, advies.

Tabel. Gewasgericht advies kalibemesting wisselbouw maïs (in kg K2O/ha)
K-getalGrondsoort   ​  
(K-HCl bij löss)Zand, dalgrondZeeklei, rivierklei (<10% org. stof)​Zeeklei (>10% org. stof)Löss
<4220--​160
619016018​0150
8160130​160130
10130100​130110
1211070​11090
149050​8070
167030​6040
18600​400
20500​00
22400​00
24300​00
2600​00

Opmerkingen

  • Het advies voor zandgrond geldt voor maximaal 2 jaar. Ga voor deze grondsoort uit van het advies bij een K-getal van 11 als geen nieuwe gegevens van grondonderzoek beschikbaar zijn.
Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting