Deel

Gras

Het stikstofadvies voor grassneden in juli

​Het stikstofadvies voor de gewenste snede gras kan men aflezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Als een gemiddelde waarde voor NLV kan men 140 hanteren.

Stikstofadvies voor sneden in juli
SnedezwaarteSnede advies bij NLV-waarde (kg N/ha)
5080110140170200230260300
Zeer licht weiden998887653
Licht weiden262625242322211916
Normaal weiden403938373635333128
Licht maaien515048474543423936
Normaal maaien615856535149474440
Zwaar maaien676461585553504743
N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver

N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver

Indeling zwaarte sneden
Snedezwaartekgds
Zeer licht weiden1000
Licht weiden< 1500
Normaal weiden< 2000
Licht maaien< 2500
Normaal maaien< 3000
Zwaar maaien> 3000

 Bron: Adviesbasisbemesting grasland en voedergewassen januari 2012

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting