Deel

Gras

Tijd voor aanpak hardnekkige onkruiden

Nu de eerste snede, al dan niet tezamen met de tweede snede, is geoogst en in de kuil zit, is er een periode van relatieve rust. De zode herstelt zich van de zware snede, een beetje bemesten, meer is er niet. Of toch wel?

Inderdaad, het gras groeit maar hoe? Op veel plaatsen, zeker waar voldoende vocht is, groeit het gras goed door in bladmassa, maar zie je ook wel wat aren. Na een keer maaien zijn deze weg. Na het beweiden echter blijven ze staan, de koeien vreten ze niet af. Een ander verschil in deze periode ten opzichte van het voorjaar is dat het gras nu alleen maar in de hoogte groeit. Uitstoelen is er niet meer bij. Hier kun je pas komend najaar weer iets aan doen.

Is er dan op dit moment niets te doen aan de graspercelen? Jawel er is nog veel te doen. Leg heel veel nadruk op afwisselend maaien – weiden (uiteraard op weidebedrijven). Normaliter is het maximaal 2 keer weiden en dan maaien. Als het past om meer te maaien is dit welkom voor de smakelijkheid van het gras. Ook zout draagt in positieve zin bij aan de smakelijkheid, 100 kg landbouwzout per ha is welkom. Hiermee verbetert ook de natriumvoorziening aan de koeien, een welkom aspect bij de warme dagen.

Onkruidbestrijding
In de huidige periode openbaren de hardnekkige onkruiden zich. Ridderzuring kan nu soms heel hard komen opzetten, zeker als de groeiomstandigheden van het gras wat minder zijn. De combinatie van voldoende vocht, weiden en plaatselijk chemisch bestrijden kan hele goede resultaten geven. De kosten van de loonwerker zijn dan om te rekenen naar uurloon. Door zo intensief met uw grasland bezig te zijn is het bijkomende voordeel dat u het ook echt helemaal goed in zicht hebt, met nog meer nadruk op de verschillen in grassoorten.​

Bron: PPP-Agro Advies, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting