Deel

Gras

Herinzaaien of doorzaaien, het kan nog net …

Na de extreme droogte van zomer 2022 valt er dan eindelijk sinds enige tijd weer regen. Bijzonder om te zien hoe de diverse gewassen daarop reageren. Bij grasland is ook duidelijk te zien dat beregende percelen direct doorgroeien. Niet-beregende percelen moeten eerst nog herstellen. Afhankelijk van de grondsoort en de mate van verdroging duurt dit enkele dagen tot in de extreemste gevallen zelfs weken. Hier komt dus duidelijk een voordeel van beregenen naar voren. Uiteraard voor zover je mogelijkheden hebt, al zijn er natuurlijk ook nadelen (€€).

Door de extreme droogte heeft de zodekwaliteit een grote klap gehad. Op de betere gronden zie je dat de gewenste grassen nog gewoon aanwezig zijn. Het is een kwestie van opnieuw opstarten.

Op de lichtere gronden en de drogere regio’s zien we, naast een open zode,  ook de ontwikkeling van slechte grassen. Vooral kweek tekent zich nu heel goed af. Hiervoor heb je geen determinatietabel of andere grassenkennis nodig. Ook ruwbeemd komt nu, na de regen, weer massaal terug nadat het in de droogte was afgestorven. Naast deze twee slechte grassen zien we ook nog onkruiden verschijnen; sommige steken zelfs met kop en schouder (ridderzuring) boven het gras uit.

Slechte grassen en onkruiden zijn absoluut ongewenst in grasland voor hoogproductieve melkkoeien. Zijn ze overdadig aanwezig, dan moet je beslissen om ze aan te pakken. In geval van onkruiden kom je dan meestal uit bij chemische bestrijding, eventueel pleksgewijs. Let wel op met eventueel aanwezige gewenste kruiden en klavers!

Een open zode, ruwbeemd en/of kweek zijn andere opgaven. Om de TE open zode weer dicht te krijgen, is beweiding het allereerste advies. Als er minimaal elke 10 cm2, en goed verdeeld, een spruit staat, dan komt het wel goed met die zode.

Grotere open plekken kun je aanpakken met doorzaaien. Dit kan ook met teveel ruwbeemd. Het is dan wel verstandig om de ruwbeemd eerst te verwijderen / los te trekken met een wiedeg. Als de ondergrond in orde is (goede pH, geen storende lagen) kan doorzaaien een hele goede optie zijn. Zorg er wel voor dat de jonge plantjes de concurrentie om vocht en licht met de andere planten aankunnen. Op tijd lichtjes aftoppen (door begrazing) maakt de plantjes sterker. Voorjaar 2023 hebt u er dan volop profijt van.

Kweek is een ander verhaal. Onder controle houden kan, mits er veel en goed beweid kan worden. Makkelijk is het zeker niet. Doodspuiten van de zode is dan de enige optie die overblijft.  Bovengrondse delen afvoeren en doorzaaien is dan een optie, maar meestal zal er dan ook een grondbewerking aan te pas komen. Combineer dit meteen met het inbrengen van kalk als dit nodig is (zie bodem analyse). Houd bij de diverse grondsoorten wel rekening met de wettelijke beperkingen van grasscheuren!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting