NL | EN | DE | FR
All knowledge in your palm
Share

Gerst

Stikstofbemesting wintergerst op löss

Algemene bemestingsrichtlijn (kg N/ha)  
1e gift: 100-Nmin; 80 maximaal.
2e gift: 60 maximaal
3e gift: 0
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Algemene bemestingsrichtlijn (kg N/ha)

Opmerkingen:

 • Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 140 kg N/ha.
 • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
 • 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
 • 1e gift: bij zeer lage Nmin-voorraden in het voorjaar kan de berekende adviesgift volgens de Nmin-formule hoger zijn dan de maximale gift. Tel in dat geval het verschil bij de tweede (maximale) gift op.
 • 1e gift: bij zeer hoge Nmin-voorraden in het voorjaar wordt een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30).
 • 1e gift: verhoog de gift met 10 kg/ha als sprake is van een slechte structuur.
 • 1e gift: blijft het gewas na de 1e gift (of ondanks een voldoende voorraad in het profiel) te schraal, geef dan een tussengift van circa 30 kg N/ha en dien de 2e gift volgens advies toe.
 • 2e gift: bemestingstijdstip = 3 knopen (DC 33).
 • 2e gift: als de Nmin-voorraad in het voorjaar zo hoog is dat de berekende 1e gift volgens de Nmin-formule lager is dan 0, dan moet de 2e gift worden berekend volgens de Nmin-formule 160-Nmin (Nmin is vastgesteld voorafgaand aan de 1e gift). Is met deze formule de berekend gift 20 of minder, geef dan minimaal 20.
 • 3e gift: bemestingstijdstip = vlagbladstadium (DC 41-45).
Algemene bemestingsrichtlijn omgerekend naar verschillende Nmin-situaties
​· Kg N/ha bij Nmin >90:​50-110 verdeeld over twee giften:​1e gift = 30
2e gift = 160 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-90:​160 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 100 – Nmin
2e gift = 60
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39:​140-180 verdeeld over twee giften:​1e gift = 80
2e gift = 60 + verschil 1e gift
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar)Onderwerken/afsterven in de herfst (zonder N-min meting in voorjaar)​Onderwerken in het voorjaar (vóór half maart)
​Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool)​0​30​40
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke)40​6060
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge)20​3040
Korting op N-gift na onderwerken en na scheuren grasland diverse oogstresten in herfst/winter
​Type oogstrest​N-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)​N-nawerking 3e jaar (kg/ha)
​Graan- en korrelmaisstro​0​0​0
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten20​00
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen30​00
​Gewasresten van spruitkool​40​0​0
Bietenblad30​00
Luzerne 1)75​6525
Gescheurd grasland: 1)
- 1-jarig50​00
- 2-jarig100​00
- 3-jarig en ouder100​300
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.
Algemene bemestingsrichtlijn
​· Kg N/ha bij Nmin >100: 50-110 verdeeld over twee giften:​1e gift = 30
2e gift = 160 – Nmin; min. = 20
​· Kg N/ha bij Nmin 40-100:​160 – Nmin verdeeld over twee giften:​1e gift = 100 – Nmin
2e gift = 60
​· Kg N/ha bij Nmin 0-39:​140-180 verdeeld over twee giften:​1e gift = 80
2e gift = 60 + verschil 1e gift
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

 • Gebruiksnorm 2013 = maximaal 140 kg N/ha
 • Nmin meten in de laag 0-100 cm.
 • Tijdstip 1e gift: begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22).
 • Tijdstip 2e gift: 3 knopen (DC 33).
 • Korting op de N-gift na onderwerken van een groenbemester (goed ontwikkeld; circa 80 kg N in bovengrondse delen):

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

Related articles