Deel

Bemesting

Fosfaatgebruiksnorm volgens mestbeleid

De fosfaatgebruiksnorm in kg P2O5 per ha per jaar
Fosfaatgebruiksnorm (kg P2O5/ha) vanaf 2020
Grasland
Grond met 'hoge' fosfaattoestand (PAL-waarde >50)75
Grond met 'ruime' fosfaattoestand (PAL-waarde 41-50)90
Fosfaatneutrale grond (PAL-waarde 27-40)95
Grond met 'lage' fosfaattoestand (PAL-waarde 16-26)105​
​Grond met 'arme' fosfaattoestand (PAL-waarde < 16)​120
Bouwland
Grond met 'hoge' fosfaattoestand (Pw-waarde >55)40
Grond met 'ruime fosfaattoestand (Pw-waarde 46-55)60
Fosfaatneutrale grond (Pw-waarde 36-45)70
​Grond met 'lage' fosfaattoestand (Pw-waarde 25-35)80​
​Grond met 'arme' fosfaattoestand (Pw-waarde <25)​120

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een hogere fosfaatgebruiksnorm toe te passen via de fosfaatverrekening. Daarbij is het mogelijk om op bouwland tot maximaal 20 kilo fosfaat per hectare per jaar extra te gebruiken. De extra hoeveelheid fosfaat moet in het volgende jaar volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk om twee opeenvolgende jaren gebruik te maken van fosfaatverrekening.

Is de fosfaattoestand op bouwland hoog? Dan mag er 5 kg fosfaat per hectare extra organische mest worden uitgereden. Is er sprake van biologisch bouwland, dan is het zelfs 10 kg/ha.

Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden
Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaat­gebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag (= grasland met PAL-waarde <27 of bouwland met Pw-waarde <36) mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven.

Voor meer informatie ga naar rvo.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting