Deel

Gras

Fosfaatadvies ná de eerste snede

Het fosfaatbemestingsadvies voor de volgsneden na de eerste snede is gericht op compensatie van de fosfaat die na elke gemaaide of geweide snede onttrokken wordt. Dit geldt voor de gronden met een fosfaattoestand variërend van ‘laag’ t/m ‘ruim’ (P-AL getal < 50).

Dit landbouwkundig advies is gebaseerd op een bepaald gebruik gedurende het gehele beweidingsseizoen. Is dit niet het geval, maar is bijvoorbeeld sprake van een combinatie van weiden en maaien, dag en nacht weiden en alleen overdag weiden, of van melkvee en overig vee, pas dan de gift naar evenredigheid aan.

Fosfaatbemestingadvies grasland met/zonder klaver na 1e snede op alle grondsoorten (kg P2O5 / ha)
​Waardering fosfaattoestand grond​Volgsneden ​Aantal jaren
Weiden (eenmalig)Maaien (per snede)
Dag en nacht melkveeOverdag melkveeOverig veeNormaal; 2500 kg ds/ha (vóór 1-7)Licht; <2500 kg ds/ha (ná 1-7)
Arm  1020025204
Laag102002520​4
Neutraal102002520​4
Ruim 1020025204
Hoog (P-AL > 50)000001

Het is niet noodzakelijk dat de giften voor de volgsneden apart worden gegeven. Zij kunnen prima worden  gecombineerd tot één gift. Geef die dan bij voorkeur voor een maaisnede.
Wordt een perceel met een hoge fosfaattoestand (P-AL-getal > 50) meer dan twee keer gemaaid, dan wordt een grote hoeveelheid fosfaat afgevoerd. Mogelijk is er dan voor de latere sneden onvoldoende voor de plant opneembaar fosfaat aanwezig. Geef één van de volgsneden op deze percelen, ondanks dat het advies 0 is, toch 25 kg P2O5 per ha (lichte snede 20 kg/ha).

N.B.: het betreft hier landbouwkundige adviezen. Voor de wettelijke gebruiksnormen klik hier

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting