Deel

Gras

Fosfaat adviesbemesting grasland

​Op basis van meerjarig recent onderzoek is in 2012 een nieuw fosfaatadvies voor de 1e snede gras opgesteld. Gras heeft minimaal een gehalte van 3,5 gram P per kg droge stof nodig om voldoende P uit bodem en bemesting ter beschikking te hebben en zonder dat er sprake is van opbrengstderving. De fosfaatbemesting die hier minimaal voor nodig is, is als volgt:

Fosfaat adviesbemesting grasland op diverse grondsoorten in kg P2O5 per ha voor de 1e snede waarbij het P-gehalte in vers gras minimaal 3,5 g P per kg ds is. 
P-AL-getal ​P-CaCl2 zand (zee)klei, löss veen
10​0,2​1006575
100.4954050
100.855010
1014000
101.51500
10>2,0000
15​0,2​953550
150.4802535
150.85005
1513500
151.51000
15>2,0000
20​0,4​651020
200.84000
2013000
201.5500
20>2,0000
25​0,8​3500
2512500
25>1,5000
30​0,8​2500
3012000
30>1,5000
35​0,8​2000
3511000
35>1,5000
40​0,8​1500
40>1,0000
>50​000

Naast deze adviesgift is ook een fosfaatgebruiksnorm van toepassing. Voor 2017 is deze als volgt:

  • gronden met een P-AL waarde van <27: maximaal 100 kg fosfaat per hectare
  • gronden met een P-AL waarde van 27-50: maximaal 90 kg fosfaat per hectare
  • gronden met een P-AL waarde van >50: maximaal 80 kg fosfaat per hectare.

Is de P-AL waarde lager dan 16 dan mag gedurende 4 jaar 120 kg P2O5 worden gegeven. De verdeling over de sneden blijft hetzelfde. Komt het bemestingsadvies op deze gronden lager uit dan 120 kg/ha dan is het advies de volledige ruimte op de percelen met het lage P-AL-getal toch toe te passen. De bodemvruchtbaarheid kan daardoor toenemen richting het gewenste traject.

Fosfaat adviesbemesting grasland op diverse grondsoorten in kg P2O5 per ha voor latere snedengebaseerd op de onttrekking. ​
P-AL-getal Weiden (eenmalig) Maaien (per snede) Aantal jaren
Dag en nacht melkveeOverdag melkveeOverig veeNormaal; >2500 kg ds/ha (voor 1-7)Licht; <2500 kg ds/ha (na 1-7)
< 50102002520​4
> 5000000​1
Opmerkingen:

  • Giften hoeven niet apart te worden gegeven, maar kunnen worden gecombineerd tot één gift. Geef deze bij voorkeur voor een maaisnede.
  • Fosfaatbemesting draagt bij aan een snellere begingroei. De gift voor de 1e snede is daarom onafhankelijk van het gebruik. De giften voor de volgende sneden zijn afgestemd op de fosfaatonttrekking door maaien of weiden.
  • Geef na 15 september geen fosfaat meer.

Zie indien van toepassing ook het fosfaat bemestingsadvies voor gras-klaver.

Bron: Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen 

 

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting