Deel

Gras

De focus nog even op vers gras

De relatief hoge temperaturen en de nalevering van voedingsstoffen uit de bodem zal de grasgroei voorlopig, zeker op de voldoende vochtige percelen, nog wel even door laten gaan. Een prima mogelijkheid dus om voorlopig nog te focussen op vers gras.

De komende weken kunnen lichte snedes bij inscharen nog steeds een prima voederwaarde leveren voor de koeien. Wel is het mogelijk gewenst een droog, energierijk product op stal als bijvoeding te geven. Komt er door de groei de komende periode in één keer een grote oppervlakte etgroen beschikbaar, zorg er dan voor dat dit steeds maar in kleinere gedeelten voor de koeien beschikbaar is. Ze hebben dan elke dag vers, vooral schoon en dus smakelijk, gras. Dit bevordert de opname.

Reken bij inscharen met 1200 – 1400 kg drogestof en niet met 1700 kg zoals in het voorjaar of de zomer. Bij beperkt weiden (8 uur per dag als voorbeeld en 7 kg drogestof opname uit vers gras) moet er dan 50 – 60 m2 per koe per dag beschikbaar worden gesteld. Bij dezelfde voeropname in het voorjaar (inscharen bij 1700 kg drogestof) was dit maar 41 m2 . Snel er over heen weiden, elke dag een vers perceel(sdeel), niet meer uren buiten dan gewenst, allemaal hulpmiddelen om het gras nog in de koe te krijgen en te benutten!

Ook het maaien moet bij lichtere sneden en kleinere oppervlakten om de hergroei te benutten.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting