Deel

Meststoffen

Suikerbieten op zand: geef zo snel mogelijk aanvullende stikstof

Ook suikerbieten op zand hebben overwegend organische mest aan de basis. Een totaalgift van 100-130 kg werkzame stikstof is hier voldoende. Bieten geven tegenwoordig veel tonnen, maar daarvoor is de bemestingsgift niet hoger als in het verleden bij een lagere opbrengst. De opbrengstverhoging is ontstaan door betere rassen en de gewassen langer gezond te houden.

Een basisbemesting van 35m3 rundveedrijfmest (gehalte 4,0 / wc 0,6) resulteert in 84 kg werkzame stikstof. Een aanvulling met 100-150 kg KAS is dan voldoende. Houd rekening met voorvrucht en nalevering van onder andere groenbemesters en mest. Geef de stikstofaanvulling nu wel zo snel mogelijk. Het wortelstelsel is nog beperkt en bieten hebben graag snel opneembare stikstof beschikbaar om snel een bladapparaat te vormen.

Op zandgrond is de boriumtoestand vaak laag. Het is daarom zinvol standaard een boriumbemesting te geven. Dit kan het eenvoudigst gelijktijdig met de onkruidbestrijding. Borium wordt via de grond opgenomen. Pas het daarom al bij de 1e of 2e onkruidbespuiting toe. Een natriumbemesting geeft op zandgronden gemiddeld een positief effect op opbrengst en gehalte. Stem de gift af op de kalitoestand van het perceel en de organische mestgift.

Richtlijnen natriumbemesting met landbouwzout
•             K-getal tot 16: 300 kg landbouwzout /ha;
•             K-getal tussen 16 en 24:  200 kg landbouwzout /ha;
•             K-getal 25 en hoger: 100 kg/ha landbouwzout.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting