Deel

Biet

Basis stikstofbemesting suikerbieten op klei

Stikstofbemesting suikerbieten op kleigrond
Algemene bemestingsrichtlijn
​Kg N/ha = 200 – (1,7 x Nmin in de laag 0-60 cm)
  • bovenstaand advies toepassen bij een Nmin tussen 0-100 kg/ha
  • is Nmin 101-140 kg/ha dan is de algemene bemestingsrichtlijn 30 kg N/ha
  • is Nmin >140 kg/ha, dan is de algemene bemestingsrichtlijn 0 kg N/ha
  • in verband met zoutschade is het advies vóór het zaaien sowieso niet meer dan 120 kg N/ha te geven
  • is de adviesgift hoger, geef dan het resterende deel na opkomst (4-6 blaadjes)
  • geldig voor alle rassen
  • is de Nmin niet op basis van een grondmonster vastgesteld, reken dan met een gemiddelde Nmin van 35-55 kg N/ha afhankelijk van zwaarte grond en neerslaghoeveelheid winterperiode

Correcties op de algemene bemestingsrichtlijn
De berekende stikstofgift op basis van een Nmin-monster moet, indien van toepassing, gecorrigeerd worden voor:

· ​teelt van zwaar ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester; ​-30 kg;
· teelt kruisbloemige groenbemester (bladrammenas, gele mosterd); 0 kg;
· teelt van licht ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester; -15 kg;
· teelt van zwaar ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester; -60 kg;
· teelt van licht ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester; -30 kg;
· dierlijke mestgift in voorafgaand najaar (N uit Norg), zie onderstaande tabel
· gescheurd grasland: éénjarig -20 kg; (50 kg igv géén Nmin monster)
· gescheurd grassland: meerjarig -45 kg; (100 kg igv géén Nmin monster)
· slechte structuur, ondiepe beworteling; +25 kg

Tabel. Hoeveelheid stikstof als percentage van N-totaal, vrijkomend tussen 1 maart en 31 augustus uit de organische stof in dierlijke mest en compost op percelen zonder groenbemester.​
MestsoortToedieningstijdstip
 augustusseptemberoktobernovemberdecember
dunne mest
varkens1012---
zeugen1012---
kippen1013---
rundvee1013---
vaste mest
leghennen2228354043
kippenstrooisel2020303040
vleeskuikens1924293336
rundvee1820242628
varkens1720232527
compost
champost1010101010
GFT1010101010

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR, OCI Agro, IRS.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting