Jubileum-editie Topkuil krijgt Flevolandse winnaar

De familie Van Aart van Edelweisz Dairy uit Rutten winnaar geworden van de tiende editie van de Topkuil-competitie. Vader Frans en zoon Frans en Marijn van Aart bewezen dat het ook op de Flevolandse klei mogelijk een topkuil te maken met voldoende structuur en eiwit. De andere finalisten waren Bert en Guus Mensink uit Dedemsvaart (2e prijs) en VOF van Eck uit Schalwijk (3e prijs). Op beide bedrijven was een gedeelde kunstmestgift een van de basis-ingrediënten voor hun topkuil. De prijzen werden eerder deze maand uitgereikt tijdens het jaarlijkse Topkuil-event, deze keer in het Achterhoekse Hummelo.

Zelfs bloemenmengsel in kuildek
Luuk Maas, jurylid Topkuil, roemt in het juryrapport de toekomstvisie van de familie van Aart. Op het bedrijf is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder het vergroten van de biodiversiteit. Naast het toepassen van grasklaver experimenteert de familie met het inzaaien van kruidenrijk grasland en heeft het bedrijf verschillende bloemrijke akkerranden. In het zanddek op de kuil is zelfs een bloemenmengsel ingezaaid. „Dat hadden we als jury nog nergens gezien”, vertelde Maas.

Geen plekje broei
De tweede plaats was voor de broers Bert en Guus Mensink uit Dedemsvaart. „In de kuil van de gebroeders Mensink is werkelijk geen plekje broei te vinden”, aldus Maas. Om een snellere hergroei te stimuleren kiezen de broers voor een maaihoogte van 8 tot 9 centimeter. De jury was onder de indruk van de uitgekiende strategie rond het uitrijden van de mest, waardoor de loonwerker nooit halverwege het perceel moet draaien met de tank.

Betonblokken op de kuil bij uitkuilen
De derde plaats was voor de familie van Eck uit. De familie van Eck slaagde erin, om met een rijkuil door te dringen tot de finale. „Een bijzondere prestatie”, aldus de jury. De familie doet er alles aan de kanten van de kuil zo strak mogelijk te krijgen en te houden. Zo leggen ze bij het uitkuilen betonblokken op de kuil om extra druk te houden aan de voorkant van de kuil. Ondanks de goede resultaten gaf het kleine temperatuurverschil tussen de randen en de rest van de kuil de doorslag bij het bepalen van de uitslag van deze competitie.

Workshop ‘Voorkom verdichting, verlaag de spanning!’
Voorafgaand aan de prijsuitreiking waren er vanuit de Topkuilpartners diverse workshops. Namens OCI zette bodem- en bemestingsadviseur Anna Zwijnenburg met de schop in de grond op een rijtje hoe je bodemverdichting kunt herkennen en wat je simpelweg zelf al kunt doen om je bodem ‘open’ te houden zodat je een optimale aanvoer van voedingsstoffen kunt waarborgen. Een samenvatting van de workshop kunt u zien in de video ‘Een kluit kan heel veel vertellen over de bodemconditie’.

Topkuil is een jaarlijks terugkerend competitie-element waarbij gezocht wordt naar de maker van de beste voorjaarkuil. Topkuil werd dit jaar voor de tiende achtereenvolgende jaar ​georganiseerd door Agrio uitgeverij samen met haar Topkuilpartners OCI, Eurofins, Beter Ruwvoer, Plantum en Reesink.

Bron: Agrio / Melkvee.nl, OCI / NutriNorm.nl

Overbemesting wintertarwe, aardappelen en uien mei 2021

Op dit moment, half mei, zijn alle hoofdgewassen gezaaid en geplant en voorzien van een basisbemesting met organische mest en/of kunstmest. De eerste gewassen zijn zelfs al zo ver dat ze toe zijn aan de overbemesting.

Wintertarwe
De percelen die op dit moment in stadium F7 (2e knoop) zitten, zijn toe aan een aanvullende stikstofbemesting. Op zand- en lössgrond is dit vanwege arbeidsefficiënte ook vaak tevens de laatste gift. Geef, afhankelijk van de opbrengstverwachting en verwachte nalevering door de grond, 150-250 KAS aan wintertarwe op zand. Voor klei en löss geldt een adviesgift tot maximaal 300 kg KAS per hectare.

Aardappelen
In aardappelen op zandgrond is het meer en meer de tendens de eerste stikstofgift te beperken zodat ook de loofgroei wordt beperkt. De uiteindelijke gift is uiteraard mede afhankelijk van de gegeven hoeveelheid organische mest. Voor een volledige ontwikkeling heeft het gewas 120-150 kg stikstof nodig. Is er 40m3 rundveedrijfmest (gehalten 4 N/1,3 P /5 K) gegeven, dan beschikt het gewas al over circa 80 kg direct opneembaar ammonium. Er is dan aanvullend nog 40 – 70 kg N nodig. In het verleden werden vaak hogere giften organische mest gegeven en vervolgens ook nog eens 300-400 KAS bij de start. Dit gaf een explosie aan loof.

Het huidige advies is dan ook de eerste gift te beperken en wel tijdig een 2e gift te geven die dan meer ten goede komt aan de knolgroei van de aardappelen. Een goede startgift is derhalve circa 50 kg N/ha, gevolgd door een 2e gift van 40-50 kg N/ha na begin knolzetting. Geef zodra de knolletjes circa 1-1,5 cm groot zijn. Dit is gemiddeld 3 weken na opkomst (eerste helft juni).
Afhankelijk van stand, perceel, voorvrucht kan zo nodig nog een laatste gift van 0-40 kg N/ha worden gegeven in de tweede helft juni.

Door de grote verschillen in gehalten van drijfmest en nalevering van stikstof uit de grond is het verstandig voor enkele percelen te kiezen voor een vorm van gewas- en of grondmeting. Dit kan bijvoorbeeld met eigen bladsapmeting of via Nova Crop Control, bijmestadvies (grondmonster) via o.a. Eurofins of via metingen met een sensorsysteem op de trekker/spuit. Houd vooral ook rekening met nalevering uit groenbemesters of gras voorvrucht.

Uien
Uien hebben bij de start beperkt stikstof nodig. De totaalgift bedraagt ca. 100-120 kg N.  Hogere giften kunnen ten koste gaan van de kwaliteit (o.a. hardheid). Wacht met een aanvullende gift tot begin bolling, of uiterlijk tot 1 juni.

Bron: Delphy

Höherer pH-Wert für eine bessere Bodenfruchtbarkeit

Die Versauerung des Bodens nimmt von Jahr zu Jahr zu, unter anderem durch den Nährstoffentzug der Pflanzen, durch Auswaschung und möglicherweise durch die versauernde Wirkung bestimmter mineralischer und organischer Düngemittel. Das letzte Quartal im Jahr ist ein guter Zeitpunkt, um den Grad der Versauerung zu messen und festzustellen, ob eine kritische Grenze erreicht ist. Dazu dient eine Bodenanalyse, um den pH-Wert zu bestimmen. Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob und wie viel der Boden gekalkt werden muss, um die Versauerung zu verringern. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Regenwürmer bei zusätzlicher Kalkung und höherem pH-Wert gut entwickeln.

Für ein gutes Pflanzenwachstum ist es wichtig, den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten, der für die meisten Böden zwischen 6 und 7 liegt. Im Ackerbau hängt der optimale pH-Wert vom Anbauplan ab, da die Kulturen unterschiedliche pH-Anforderungen haben. So benötigen Zuckerrüben einen höheren pH-Wert als Kartoffeln. Der Anteil von Zuckerrüben oder Kartoffeln in der Fruchtfolge beeinflusst daher die Höhe des optimalen pH-Wertes. Auf sandigen Böden liegen die pH-Werte beispielsweise zwischen 5 und 6. Auf Lehm- oder Lössböden mit guter nutzbarer Feldkapazität liegt der optimale pH-Wert zwischen 6,5 und 7.

pH-Wert und Biodiversität gehören zusammen

Die Biodiversität des Bodens bezieht sich auf die Rolle der Bodenlebewesen (Nährstoffkreislauf, Bodenstrukturbildung und Krankheitsresistenz). Ein Anteil von durchschnittlich 5 % der organischen Substanz eines gesunden Bodens besteht aus Bodenorganismen. Davon machen Regenwürmer etwa 15 % aus. Innerhalb der Gruppe der Regenwürmer spielen die Tauwürmer eine wichtige Rolle. Sie fühlen sich in Böden mit einem höherem pH-Wert am wohlsten. Die Entscheidung für einen optimalen pH-Wert hängt in erster Linie von der Anbauplanung ab. Wenn jedoch der Wunsch oder die Möglichkeit besteht, den pH-Wert weiter anzuheben, werden Regen- und Tauwürmer dies zu schätzen wissen. Bevorzugt werden Kalkdünger auf Kalziumbasis.

Kalkung am besten im Herbst

Je nach Gehalt an organischer Substanz sinkt der pH-Wert um etwa 0,05 bis 0,1 Punkte pro Jahr. Bei geringem Gehalt an organischer Substanz ändert sich der pH-Wert schneller. Kalk braucht Zeit, um seine volle Wirkung zu entfalten. Deshalb ist der Herbst in vielen Fällen der beste Zeitpunkt für eine Kalkung. Ein weiterer Vorteil der Herbstkalkung ist die deutlich geringere Gefahr der Ammoniakverflüchtigung. Diese entsteht, wenn Kalk mit Ammoniumstickstoff aus Düngemitteln in Kontakt kommt.

Wie wirkt organischer Dünger?

Organischer Dünger enthält viele wichtige Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphat und Kalium. Außerdem trägt er dazu bei, die organische Substanz im Boden zu erhöhen. Dadurch werden Eigenschaften wie Bodenleben, Bodenstruktur, Nährstoffbindung und Feuchtigkeitsspeicherung verbessert. Die Wirkung organischer Dünger ist jedoch schwieriger zu beurteilen als die Wirkung mineralischer Dünger. Das ist auf den Einfluss durch Mineralisierung, Auswaschung und Verflüchtigung zurückzuführen.

Düngewert organischer Dünger

Organische Düngemittel werden in der Landwirtschaft als Quelle für Pflanzennährstoffe eingesetzt. Einige dieser Nährstoffe können direkt von der Pflanze aufgenommen werden, während andere mit einer zeitlichen Verzögerung freigesetzt werden. Inwieweit die enthaltenen Nährstoffe der Pflanze tatsächlich zur Verfügung stehen, ist jedoch schwieriger zu beurteilen als bei mineralischen Düngemitteln. Selbst innerhalb einer Düngerart kann die Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein.

Mineralisierung, Auswaschung und Verflüchtigung sind die wichtigsten Faktoren, die den Düngewert organischer Dünger beeinflussen. Die in organischen Düngemitteln enthaltenen Elemente Kalium und Phosphat sind relativ schnell verfügbar. Im Falle von Phosphat kann dies jedoch je nach Düngemitteltyp sehr unterschiedlich sein.

Mineralisierung

Organische Dünger bestehen aus organischen Verbindungen. In ihnen sind die Pflanzennährstoffe gebunden. Diese Pflanzennährstoffe werden von Bodenorganismen aufgeschlossen und verdaut. Verschiedene Organismen wie Pilze und Bodenbakterien bauen organische Dünger zu Humus ab. Dadurch werden die Nährstoffe pflanzenverfügbar und der Prozess wird als Mineralisierung bezeichnet.

Das Ausmaß, in dem Stickstoff in organischen Düngern mineralisiert wird, hängt also eng mit dem Bodenleben zusammen. So erfolgt die Mineralisierung in Böden schneller, wenn ausreichend Sauerstoff, Feuchtigkeit und höhere Temperaturen vorhanden sind. Unter ungünstigen Bedingungen dauert die Stickstofffreisetzung länger. Daher ist es schwieriger, den Düngewert abzuschätzen. Außerdem hängt die Stickstoffverfügbarkeit stark von der Menge an organischer Substanz im Stalldung ab.

Auswaschung

Die Nährstoffe aus organischen Düngern, die später freigesetzt werden, können nur zum Teil von der Pflanze aufgenommen werden. Für die im Boden verbleibenden Nährstoffe besteht die Gefahr, dass sie nach starken Regenfällen in Bereiche unterhalb der Wurzelzone ausgewaschen werden. Dadurch wird eine Aufnahme durch die Pflanze unmöglich. Das Ausmaß hängt stark von den Witterungsbedingungen, insbesondere der Niederschlagsmenge, der Bodenart und dem Gehalt an organischer Substanz im Boden ab. Beispielsweise ist ein sandiger Boden aufgrund seiner geringeren Wasserspeicherkapazität anfälliger für Auswaschungen als ein lehmiger Boden. Ein humusreicher Boden kann Nährstoffe besser binden als ein humusarmer Boden. Eine Auswaschung von Nährstoffen ist daher weniger wahrscheinlich.

Von allen Hauptnährstoffen ist Stickstoff am anfälligsten für Auswaschung. Phosphat hingegen wird schnell gebunden und bleibt im Wasser ungelöst. Ist der Boden jedoch mit Phosphat gesättigt, kann es auch hier zu Auswaschungen kommen. Auch Kalium ist wenig auswaschungsgefährdet, sofern die Düngung zu Beginn der Vegetationsperiode erfolgt.

Verflüchtigung

Der Stickstoff in organischen Düngern besteht aus Ammoniumstickstoff. Wenn Ammonium mit Sauerstoff reagiert, entsteht Ammoniak (Gas). Dieses Gas neigt zur Verflüchtigung, wodurch ein Teil des Stickstoffs in die Atmosphäre entweicht. Die oberirdische Ausbringung von Dung ist eine der Hauptquellen für gasförmige Ammoniakverluste. Um diese Stickstoffverluste zu vermeiden, ist es wichtig, die Gülle oder den Stalldung nach dem Ausbringen so schnell wie möglich in den Boden einzuarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ammoniumstickstoff im Boden verbleibt und in Nitratstickstoff umgewandelt werden kann. Die Injektion von Gülle vermeidet dieses Problem weitgehend.

Phosphat und Kalium im organischen Dünger

Phosphat und Kalium sind weniger auswaschungsgefährdet als die Stickstoffverbindungen im organischen Dünger. Phosphat aus organischen Düngern hat im ersten Jahr nach der Ausbringung je nach Düngerart eine Wirkung von 60 bis 100 %. Bei langfristiger Gülleausbringung kann eine Phosphatwirkung von 100 % angenommen werden. Auch Kalium aus organischem Dünger hat eine Wirkung von 100 %. Da sich Kalium in der Bodenfeuchtigkeit löst, ist es für die Pflanze schnell verfügbar.

Düngemittel beeinflussen die Aktivität des Bodenlebens

Das Bodenleben wird weitgehend durch die Menge an organischer Substanz, die Temperatur und den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens bestimmt. Darüber hinaus hängt die Aktivität des Bodenlebens auch von der Verfügbarkeit von Nährstoffen ab.

Die Verfügbarkeit von Nährstoffen kann die Aktivität des Bodenlebens und den Abbau organischer Substanz einschränken. Ein Beispiel hierfür ist der Abbau von Stroh. Stroh besitzt ein weites C:N-Verhältnis, enthält also viel Kohlenstoff im Verhältnis zu wenig Stickstoff. Daher benötigen Mikroorganismen Stickstoff aus der Umgebung, um das Stroh abzubauen. Ist der Stickstoff vorhanden, wird er bei der Umsetzung des Strohs vorübergehend fixiert. Fehlt dieser Stickstoff, werden die Aktivität des Bodenlebens und der Strohabbau gehemmt.

Mineralstoffe und Bodenleben

Durch den Düngereinsatz wird der Salzgehalt des Bodens unmittelbar nach der Ausbringung erhöht. Das gilt nicht nur für mineralische, sondern auch für organische Dünger. Bestimmte mikrobielle Umsetzungsprozesse im Boden können dadurch unmittelbar nach der Düngung gehemmt werden. Dieser Effekt ist jedoch in der Regel nur vorübergehend.

Der Anstieg des Salzgehaltes und die damit verbundene Wirkung der Gülleausbringung auf das Bodenleben hängt von verschiedenen Faktoren ab:

 • Höhe der N-Gabe
 • verwendeter Mineraldünger
 • Bodenart
 • Feuchtigkeitsgehalt
 • Pufferkapazität des Bodens
 • Zeitraum nach der Ausbringung.

Das bekannteste Beispiel ist die vorübergehende Hemmung der mikrobiellen Nitrifikation bei der lokalen Anwendung von Düngemitteln auf Ammonium-Basis, z. B. bei der Reihendüngung mit schwefelsaurem Ammoniak. Da die Nitrifikation vorübergehend gehemmt wird, verbleibt der Stickstoff länger in der Ammoniumform und wird weniger wahrscheinlich als Nitrat ausgewaschen. Diese Hemmung hält höchstens einige Wochen an.

Regenwürmer und Tauwürmer

Indirekt wirken sich Düngemittel positiv auf das Bodenleben aus. Aus der wissenschaftlichen Literatur geht hervor, dass der Einsatz von Mineraldüngern die Regenwurm- und Tauwurmpopulationen begünstigt, indem er das Pflanzenwachstum und damit die Menge an organischer Substanz fördert, die den Bodenlebewesen als Nahrung dient.

pH-Wert und Bodenleben

Düngemittel mit versauernder Wirkung können die Aktivität des Bodenlebens hemmen, da der optimale pH-Wert häufig bei 6-7 liegt. Die Hemmung des Bodenlebens hängt ab von:

 • versauernde Wirkung des betreffenden Düngemittels
 • tatsächlicher pH-Wert des Bodens
 • Speicherkapazität des Bodens.

Ammoniumhaltige Düngemittel wirken in der Regel versauernd und führen bei längerer Anwendung insbesondere auf kalkarmen Sandböden mit geringer Pufferkapazität zu einer deutlichen Absenkung des pH-Wertes. Dies kann z.B. zu einer Hemmung der Nitrifikation führen.

Die Anwendung von Harnstoff führt zu einem vorübergehenden Anstieg des pH-Wertes, der eine Verflüchtigung des Ammoniaks bewirkt. Danach sinkt der pH-Wert wieder.

Das Ausmaß der Ammoniakverflüchtigung hängt ab von:

 • Form des Mineraldüngers (Granulat oder flüssig)
 • Korngröße
 • pH-Pufferkapazität des Bodens
 • Niederschlag
 • Temperatur

Der N-Verlust durch Ammoniak-Verflüchtigung beträgt bei Harnstoff durchschnittlich etwa 8-15 %, bei Kalkammonsalpeter (KAS) dagegen maximal 2 %.

Nitrifikations- und Urease-Hemmstoffe

Es gibt auch Düngemittel mit Zusätzen, die die Aktivität des Bodenlebens hemmen. Es werden zwei Arten von Hemmstoffen unterschieden: Nitrifikations- und Urease-Hemmer.

Nitrifikationshemmer werden eingesetzt, um die Umwandlung von Ammonium in Nitrat durch nitrifizierende Bakterien der Gattungen Nitrosomonas spp. oder Nitrobacter spp. zu hemmen. Dabei wird das Enzym Ammonium-Monooxygenase gehemmt. Die bekanntesten Nitrifikationshemmer sind DCD (Dicyandiamid) und DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphat). Durch die Hemmung der Umwandlung von Ammonium in Nitrat für mehrere Wochen nach der Düngung kann die Stickstoff-Auswaschung während einer feuchten und kalten Periode nach der Düngung verhindert werden.

Urease-Inhibitoren verlangsamen die Umwandlung von Harnstoff zu Ammonium durch das Enzym Urease. Dadurch kann die Verflüchtigung von Ammoniak verringert werden. Die Verzögerung ist unter anderem abhängig vom eingesetzten Produkt und kann mehrere Tage bis mehrere Wochen betragen.

Quelle: Zhenping et al., 1991; vergelijk PPDA en NBPT, Zerulla, 2000

Wie wirkt Dünger auf den Boden pH-Wert?

Stickstoffdünger senken den pH-Wert des Bodens. Das Ausmaß der Versauerung ist jedoch sehr unterschiedlich. Neben Stickstoff sind auch der Schwefelgehalt und die Zusammensetzung des Füllstoffs im Dünger für die Versauerung verantwortlich. Magnesium hat eine kalkende Wirkung und macht den Boden weniger sauer. Schwefel hingegen verleiht einem Dünger einen stark versauernden Charakter.

Bodenqualität

Der Säuregrad oder pH-Wert beeinflusst die chemische Qualität des Bodens und das Pflanzenwachstum. Vom pH-Wert hängt ab, ob und in welcher Form die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar sind. Insbesondere bei niedrigem pH-Wert ist die Verfügbarkeit der meisten Nährstoffe stark eingeschränkt. Auch ein hoher pH-Wert vermindert die Verfügbarkeit bestimmter Nährstoffe, wie zum Beispiel Mangan. Daher ist ein pH-Wert im optimalen Bereich unerlässlich für ein gutes Pflanzenwachstum. Dies kann am besten mit Hilfe der Düngeberatung erreicht werden.

Der optimale pH-Bereich für die meisten Kulturpflanzen

Wie die obige Abbildung zeigt, werden die meisten Nährstoffe bei einem pH-Wert zwischen 5,5 und 7 gut aufgenommen.

Den optimalen pH-Wert erreichen

Bei Ackerkulturen hängt der optimale pH-Wert vom Anbauplan ab, da die Kulturen unterschiedliche Ansprüche an den pH-Wert haben. Beispielsweise benötigen Zuckerrüben einen höheren pH-Wert als Kartoffeln. Der Anteil von Zuckerrüben und/oder Kartoffeln in einer Fruchtfolge beeinflusst daher die Höhe des optimalen pH-Wertes.

Bei der Kalkung unterscheidet man zwischen der Grundkalkung (um die Auswaschung auszugleichen und den pH-Wert auf dem gewünschten Niveau zu halten) und der Nachkalkung (um einen zu niedrigen pH-Wert auf das gewünschte Niveau zu bringen). Die Berechnung des Kalkbedarfs ist je nach Bodenart unterschiedlich.

Zusätzliche Kosten

Bei Acker- und Grünland führt die Versauerung zu Mehrkosten bei der Kalkung. Denn je stärker die Versauerung, desto höher sind die Kosten für die Gegensteuerung. Daher ist dies ein wichtiger Punkt bei der Auswahl des Düngers. Durch die Entscheidung für einen Dünger, der gleichzeitig Kalk enthält, können somit Kosten eingespart werden (z.B. Nutramon KAS).

Basen-Äquivalente

Die versauernde Wirkung wird in Basenäquivalenten pro 100 kg Stickstoff und pro 100 kg Dünger angegeben. Ein Düngemittel gilt als versauernd, wenn der Wert unter -5 liegt. Je größer der negative Wert, desto stärker die versauernde Wirkung. 1 kg Basenäquivalent kann durch 1 kg (neutralisierender Wert, z.B. 1 kg Magnesium) ausgeglichen werden.

Die versauernde Wirkung von Düngemitteln
Art des Düngers Base-Äquivalente
pro 100 kg N
Base-Äquivalente
pro 100 kg Dünger
N-Gehalt
GrünlandAckerGrünlandAcker(%)
Nutramon KAS-33-53-9-1427
Kalkammonsalpeter ohne Mg-36-56-10-1527
Stickstoff-Magnesia16-44-122
Ammonsulfatsalpeter (ASS)-168-188-44-4926
Schwefelhaltiges Ammoniak-280-300-59-6321
Chilesalpeter125106201716
Ammoniak (flüssig)-80-100-66-8282
Harnstoff-80-100-37-4646
NP 20+34-150-170-30-3420
NPK 20+10+10-85-105-17-2120
NPK 18+7+7+7-17-39-3-718
NPK 17+17+17-59-82-10-1417
NPK 15+15+15 CH-60-80-9-1215
NPK 15+15+15 CA-80-100-12-1515
NPK 15+12+24-13-33-2-515
NPK 7+14+288657647
PK 25+25-17-170
PK 15+30880
PK 14+2414140
NP 20+20-120-140-24-2820
NP 12+54 (MAP)-258-283-31-3412
NP 18+46 (DAP)-183-211-33-3818

Berechnung der versauernden Wirkung von Düngemitteln

Wie bereits erwähnt, wird ein Düngemittel als säurebildend eingestuft, wenn sein Wert unter -5 liegt. Ein Düngemittel wird als basisch wirkend eingestuft, wenn der Wert über +5 liegt. Das Basenäquivalent kann mit Hilfe der Sluijsmans-Formel berechnet werden (Gehalt in Prozent). Diese lautet wie folgt:

1 * CaO + 1,4 * MgO + 0,6 * K2O + 0,9 Na2O – 0,4 * P2O5 – 0,7 * SO3 – 0,8 * Cl – n * N

Der Wert “n” beträgt 0,8 für Ackerland und 1,0 für Grünland. Für eine korrekte Berechnung muss die vollständige Zusammensetzung eines Düngemittels bekannt sein. In der Formel wird nicht nach der Stickstoffform unterschieden.

Quelle
OCI Nitrogen (2010). Ik strooi bewust.

Nitrat und Ammonium gehören beide in den Düngeplan

Ammonium- oder Nitrat-Stickstoff? Beide Stickstoff-Formen werden während der Vegetationsperiode benötigt und gehören daher in jeden Düngeplan. Nitrat ist leicht verfügbar und Ammonium wird nach der Nitrifikation aufgenommen. Durch die richtige Kombination kann der kurz- und langfristige Stickstoff-Bedarf gedeckt werden.

Pflanzen nehmen Stickstoff hauptsächlich in Form von Nitrat auf. Diese Form des Stickstoffs gelangt mit der Bodenfeuchtigkeit zu den Pflanzenwurzeln. Ammonium-Stickstoff wird im Boden an den Ton-Humus-Komplex gebunden und ist damit nahezu unbeweglich. Die Wurzel muss dann in Richtung Ammonium-Stickstoff wachsen.

Nitrat im Boden

Nitrat im Dünger sorgt für ein gutes Wachstum zu Beginn der Saison. Düngemittel wie KAS (Kalkammonsalpeter) enthalten 50 % Nitrat- und 50 % Ammonium-Stickstoff. Durch die Anwendung während der Vegetationsperiode ist sofort ausreichend Nitrat-Stickstoff im Boden vorhanden und kann für das Wachstum optimal genutzt werden.

Da Nitrat-Stickstoff ausgewaschen werden kann, empfiehlt sich gegebenenfalls der Einsatz von Nitrifikationshemmern. Diese verlangsamt sich die Umwandlung von Ammonium-Stickstoff. Allerdings kann dadurch auch das Pflanzenwachstum gehemmt werden. Zudem ist der Anwendungszeitraum entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg der Maßnahme.

Umwandlung von Ammonium

Stalldung enthält hauptsächlich Ammonium-Stickstoff. Dieser wird nach und nach in Nitrat-Stickstoff umgewandelt (siehe Tabelle). Dabei ist zu beachten, dass die Umwandlung von Ammonium in Nitrat stark von der Bodentemperatur abhängig ist.

Umwandlungsrate von Ammonium- in Nitrat-Stickstoff
BodentemperaturUmwandlungsdauer von 50% Ammonium in Nitrat
5 °C6 Wochen
8 °C4 Wochen
10 °C2 Wochen

How to optimise grass growth on your livestock farm

With the ever-increasing cost of bought-in livestock feed, looking at how to optimise grass growth and soil management.

There are a number of factors that could limit your grass growth:

 • Nitrogen levels (N)
 • Soil
  • Drainage
  • Structure
  • pH
 • Temperate – both soil and environmental
 • Soil moisture

Good soil management is a crucial factor to consider when looking to increase grass growth, for either direct grazing or silaging for later feeding.

To establish good soil management practices, it is important to test your soils across the farm and identify any particular nutrient deficiencies. This will help you work out an appropriate fertiliser spreading plan later down the line.

During the soil testing phase, it is also important to check the physical condition of your existing grassland – look out for areas of increased soil compaction, fields be prone to flooding, or being water-logged for prolonged periods of time.

What does your grass need?

Whether you are sowing new swards or maintaining existing pastures, correct nutrition is crucial to ensure a good, consistent yield.

If you have already tested your soil for deficiencies, you should have identified nutrients already in good supply. This information will help ensure you are not over or under nourishing your grass, which can both impact the environment and your bottom line.

There are a number of routes for nutrients to enter soil and all should be considered when calculating fertiliser application rates:

 • Previously applied purchased fertiliser including N straights, NPK (nitrogen, phosphate and potash) and lime
 • Residual nutrients from previous crops of clover or alternative legumes used for nitrogen fixation
 • Freshly produced manure from grazing livestock
 • Farm yard manure (FYM) or slurry that has or will be spread on the land alongside purchased fertilisers

Once all of the above factors have been considered, and deficient nutrients have been identified, you can work with your agronomist or merchant to identify your required quantities for nitrogen over the coming year.

Fertiliser application

When applying nitrogen fertiliser, it is crucial to take a little-and-often approach by applying gradually reducing rates across the grazing season at regular weekly or bi-weekly intervals.

The first application of fertiliser should take place six weeks prior to stock grazing.

However, if this is not possible due to turnout happening earlier than planned in the spring, it is beneficial to hold off application of your first dose of N fertiliser until a spell of mild weather, as this will reduce nutrient losses into the environment.

April and May are key spreading times for fertiliser, when looking to maximise grass production, as soil typically responds best during this time of the year.

It is advised to stop spreading N fertiliser after August and a legal requirement to not spread manufactured N fertiliser between 15 September and 15 January in England and Wales, and until mid to late February in Scotland.

Fertiliser of any kind should never be applied to frozen, snow-covered, or waterlogged ground.

How to safely handle and store fertiliser on-farm

Ammonium nitrate (AN) fertilisers, such as OCI Nutramon, are a key requirement for many farms across the UK. They are a typically non-toxic and will not burn or explode unless exposed to excessive heat.

However, AN fertilisers are susceptible to thermal decomposition – a chemical reaction caused by heat – and as a result can begin to release toxic fumes if left exposed to sun or other forms of heat for extended periods of time.

Indoor fertiliser storage

In ideal circumstances fertiliser should be stored in a dedicated dry, covered, and well-ventilated storage unit. Due to its susceptibility to thermal decomposition, it is important to ensure that AN is kept in an area away from direct sunlight or intense heat.

 • Bags should be stored on a clean, flat surface, interlocked with each other, at no more than three bags high
 • Each stack of bags should consist of a maximum of 300 tonnes of fertiliser, with at least one metre spacing between each stack
 • Stacks of fertiliser should be far away from any type of combustible or materials or those that could cause contamination e.g. bedding, fuel, pesticides, urea, or manure

Outdoor fertiliser storage

If the option to store fertiliser indoors is not available, there are several precautions you can take to protect the health and safety of those working on the farm, and the farm itself, from any risks associated with outdoor fertiliser storage.

Firstly, it is important to ensure that fertiliser storage areas are secure and fully fenced, to prevent any unauthorised individuals from accessing the space.

Inside the fenced area, stacks should be stored on pallets on level ground. It is essential to ensure these are fully sheeted with tarpaulin to protect from the elements and excessive temperate changes, as well as preventing any environmental contamination.

It is strongly advised to avoid leaving any fertiliser in fields or open access areas overnight.

Large quantities

If storing more than 25 tonnes of AN fertiliser, comprising of 28% or higher nitrogen, farmers should inform their local fire service, in addition to the Health and Safety Executive (HSE).

If combined with open flames fertiliser can leak toxic fumes or explode. This will ensure that the emergency services are fully prepared in the unfortunate event of a farm fire.

Top tips for safe fertiliser storage

The HSE recommends the following top tips for safe and secure fertiliser storage.

 • Ensure all stacks are secure and stable
 • Clear any spillages immediately, do not use organic materials, such as shavings or woodchips, as a cleaning aid
 • Carry out regular checks or all fertiliser stores and report any missing quantities to the police
 • Keep all walls, floors, and ceilings clean and dry to prevent contamination
 • Only purchase fertiliser from Fertiliser Industry Assurance Scheme (FIAS) approved suppliers

Stockage et manipulations sûrs et sécurisés sur l’exploitation

Les engrais minéraux contenant du nitrate d’ammonium tels que le Nutramon-CAN sont sûrs si les directives suivantes sont respectées.

Les engrais minéraux contenant du nitrate d’ammonium ne sont pas toxiques et ne brûlent pas, ne s’enflamment pas et n’explosent pas spontanément. Cependant, les engrais AN sont sensibles à la décomposition thermique – une réaction chimique provoquée par la chaleur – et peuvent donc commencer à dégager des fumées toxiques s’ils sont exposés au soleil ou à d’autres formes de chaleur pendant de longues périodes.

Stockage des engrais à l’intérieur

Dans des circonstances idéales, l’engrais devrait être stocké dans une unité de stockage dédiée, sèche, couverte et bien ventilée. En raison de sa susceptibilité à la décomposition thermique, il est important de veiller à ce que Nutramon soit conservé dans un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’une chaleur intense.

Les sacs doivent être stockés sur une surface plane et propre, imbriqués les uns dans les autres, à une hauteur maximale de trois sacs

Les piles d’engrais doivent être éloignées de tout type de matériaux combustibles ou susceptibles de provoquer une contamination, comme la litière, le carburant, les pesticides, l’urée ou le fumier.

Stockage d’engrais à l’extérieur

S’il n’est pas possible de stocker l’engrais à l’intérieur, plusieurs précautions peuvent être prises pour protéger la santé et la sécurité des personnes travaillant sur l’exploitation, ainsi que l’exploitation elle-même, contre les risques liés au stockage de l’engrais à l’extérieur.

Tout d’abord, il est important de s’assurer que les zones de stockage d’engrais sont sécurisées et entièrement clôturées, afin d’empêcher toute personne non autorisée d’accéder à l’espace.

À l’intérieur de la zone clôturée, les piles doivent être stockées sur des palettes sur un sol plat. Il est essentiel de veiller à ce qu’elles soient entièrement recouvertes d’une bâche pour les protéger des intempéries et des changements de température excessifs, ainsi que pour prévenir toute contamination de l’environnement.

Il est fortement déconseillé de laisser des engrais dans les champs ou les zones d’accès libre pendant la nuit.

Conseils pour un stockage sûr des engrais

 • Veillez à ce que toutes les piles soient sûres et stables.
 • Éliminez immédiatement tout déversement, n’utilisez pas de matières organiques, telles que des copeaux ou des déchets de bois, pour le nettoyage.
 • Effectuer des contrôles réguliers de tous les entrepôts d’engrais et signaler toute quantité manquante à la police.
 • Maintenir les murs, les sols et les plafonds propres et secs afin d’éviter toute contamination.

In de nazomer altijd aandacht voor kroonroest

Smakelijk gras is een van de belangrijkste voorwaarden om een koe zo veel mogelijk droge stof op te laten nemen. De smakelijkheid wordt in negatieve zin beïnvloed door onder andere kroonroest. Kroonroest is een schimmelziekte die vanaf eind juli / begin augustus tot ver in het najaar kan optreden. Vooral vochtige en relatief warme omstandigheden versterken het optreden er van. Met het huidige hete droge weer lijkt er voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht. Toch kan de situatie zo maar omslaan en hebben we weer te maken met bijvoorbeeld lange dauwnachten.

Wat kun je op korte en langere termijn doen om kroonroest zo veel mogelijk te beperken?

Problemen met kroonroest zie je met name in zodes met een groot aandeel Engels raaigras. Onderzoek heeft uitgewezen dat tetraploïd Engels raai minder gevoelig is dan diploïd. Elk ras heeft overigens een bepaalde mate van resistentie tegen kroonroest. Houd hiermee rekening bij de rassenkeuze als je een perceel doorzaait of opnieuw inzaait. In de rassenlijst vind je een overzicht van de resistentiecijfers.

Probeer gras zo veel mogelijk aan de groei te houden

Zo lang het gras aan het groeien is, is de kans op kroonroest beperkt. Laat het echter niet te lang worden; maai en/of beweid regelmatig. Een perceel met een dichte zode c.q. met lang gras droogt slechter en daarmee vergroot je het risico op kroonroest. Om het perceel aan de groei te houden is uiteraard voldoende vocht mogelijk, maar is er ook nog wat te sturen met bemesting. Zeker op de zandgronden is het in deze tijd van het jaar belangrijk dat de kalitoestand op peil is. Ook een kleine stikstofgift draagt bij aan een groei-impuls. Dit laatste onderstreept het belang om eventueel klaver aan sommige van je percelen toe te voegen. Hiermee creëer je ruimte om in de tweede helft van het groeiseizoen op percelen zonder klaver nog een keer stikstof (KAS) te strooien. Mocht je onverhoopt toch getroffen worden door een kroonroestaantasting, dan is het advies om het perceel schoon te maaien. Hiermee wordt niet alleen het aangetaste gras afgevoerd, maar wordt bovendien de groei van etgroen weer gestimuleerd. Spuit de maaier na afloop schoon om sporenoverdracht op andere percelen te voorkomen.

Bron: OCI Agro

Augustus de tweede meimaand?

Nat-droog-nat-en nu weer op weg naar droog? Dit lijkt het ritme van de vochttoestand te worden in 2023.

Wat betekent het ritme van de vochttoestand in 2023 bijvoorbeeld voor de bemesting op korte termijn?

Na de lange, natte periode met een piek in de eerst week van augustus is iedereen blij met het droge en warmere weer van nu (half augustus). Er zijn nog maar weinig gebieden in Nederland waar een vochttekort is. Dit is in het veld ook te zien! Overal is het stralend groen, behalve in graanpercelen die tot op heden niet geoogst konden worden en aardappelpercelen met een phytophthora-besmetting.

Zeker gras, bieten en de meeste mais staan er goed bij. Uitgezonderd natuurlijk de percelen waar het toch te nat is geweest. Of is hier sprake van een andere oorzaak? Denk aan structuurbederf (te weinig geduld gehad?), te veel of te weinig voedingsstoffen of een te lage pH. Kort door de bocht het overschot aan water de schuld geven is makkelijk, maar niet altijd de juiste weg.

Augustus is ook de laatste maand van drijfmest uitrijden op grasland; op bouwland zijn er uitzonderingen t/m 15 september. Augustus is tevens de laatste maand dat er eventueel nog mest afgezet kan worden die rechtstreeks het land op kan.

Kunstmest-N kan en mag t/m 15 september gestrooid worden

Doe dit echter met beleid. De behoefte is lager en ook de nawerking van eerder uitgereden dierlijke mest en de leverantie van de bodem moet zeker worden meegenomen. Kleine giften kunnen echter wel werken om het gras mooi aan het groeien te krijgen en smaakvol te houden. Met goede apparatuur moet het mogelijk zijn om 10 – 15 kg N/ha te verdelen.

Augustus kan dus samengevat een hele praktische maand zijn met de oogst van veel, goed gras, een goede groei (en vooral kolfvulling) van de maïs en een beetje bemesting. Augustus kan echter ook een hele ‘theoretische’ maand zijn, bijvoorbeeld om te kijken of er problemen zijn met de bemestingstoestand (analyseformulier erbij pakken), of om te kijken of er nog maatregelen vanwege wetgeving moeten worden genomen (eventuele mestafzet, stoppen met kunstmest strooien omdat er al teveel is gebruikt!)

Bron: PPP-Agro Advies

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting